Privacybeleid

Beleggingsfonds Hoofbosch beschermt de privacy van haar deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt valt onder dit privacystatement. Beleggingsfonds Hoofbosch spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het onderstaande privacystatement. Beleggingsfonds Hoofbosch werkt conform de Nederlandse privacywetgeving.


Informatie

Om een inschrijving uit te voeren, heeft Beleggingsfonds Hoofbosch enkele gegevens nodig, zoals naam, bankrekeningnummer en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om u als participant op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij het fonds of om u andere informatie te sturen die interessant kan zijn. U beslist zelf of u hieraan mee wilt werken. U mag uw keuze op ieder moment wijzigen. Beleggingsfonds Hoofbosch zal geen van deze gegevens van participanten zonder toestemming van betrokkene(n) aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.


Een participant kan op ieder moment besluiten om zijn gegevens aan te passen. Op verzoek zullen wij uw gegevens wijzigen. Bij beƫindiging van een participatie verwijderen wij de gegevens van de participant uit onze database. In alle gevallen is het mogelijk een e-mail te sturen naar: info@hoofbosch.nl


Beleggingsfonds Hoofbosch behoudt zich het recht voor het privacystatement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.


Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur een e-mail naar: info@hoofbosch.nl met vermelding van 'privacy'.


Add or Share on: Email this Page     

Copyright 2017 Hoofbosch   .  Disclaimer  .  Privacybeleid  .  Login